نوشته‌ها

,

شاخص شادی زندگی

رامین جراحی زیبایی انجام می دهد. درآمد او ماهانه 400 میلیون تومان است. او روزی 14 ساعت کار می کند. آیا او ثروتمند است؟ گلرو مهندس ارشد یک شرکت معتبر است. درآمد او ماهانه 26 میلیون است. هر ماه 20 میلیون هم درآمد غیر فعال دارد. او روزی 8 ساع…