سواد مالی چیست؟

سواد مالی چیست و چرا اهمیت دارد؟

برای اینکه بدانیم سواد مالی چیست و چرا اهمیت دارد، بیایید نگاهی به توما و آموت بیندازیم که از دوران مدرسه همکلاسی بودند. هردو به دانشگاه رفتند و بعد از فارغ التحصیلی، وقتی شروع به کار کردند، تقریبا حقوق یکسانی می گرفتند. توما با ایجاد یک بودج…
,

با جهش‌های دلار چه کنیم؟

می خواهند 6 ماه دیگر ازدواج کنند و به فکر افتاده اند یک تلویزیون بخرند. می‌گردند، در مغازه ها و آنلاین شاپ ها تا مناسب ترین قیمت را پیدا کنند. کمی پول کم دارند. دو هفته بعد که حقوق گرفتند، برمی‌گردند اما آن قیمت های قدیم دیگر پیدا نمی شود! آخر…