نوشته‌ها

چرا در تصادفات جاده‌های ایران می‌میریم؟

قتل عام در جاده یک میلیون و صد هزار نفر در چهل سال گذشته جان خود را در تصادفات از دست داده‌اند. 10 تا 15 میلیون نفر در این دوره زمانی، در تصادفات مصدوم شده‌اند. بزرگترین قاتل ایرانیان چیست؟ بیماری‌های قلبی (بخصوص ناشی از آلودگی …