نوشته‌ها

سواد مالی چیست؟

سواد مالی چیست و چرا اهمیت دارد؟

برای اینکه بدانیم سواد مالی چیست و چرا اهمیت دارد، بیایید نگاهی به توما و آموت بیندازیم که از دوران مدرسه همکلاسی بودند. هردو به دانشگاه رفتند و بعد از فارغ التحصیلی، وقتی شروع به کار کردند، تقریبا حقوق یکسانی می گرفتند. توما با ایجاد یک بودج…

چرا در تصادفات جاده‌های ایران می‌میریم؟

قتل عام در جاده یک میلیون و صد هزار نفر در چهل سال گذشته جان خود را در تصادفات از دست داده‌اند. 10 تا 15 میلیون نفر در این دوره زمانی، در تصادفات مصدوم شده‌اند. بزرگترین قاتل ایرانیان چیست؟ بیماری‌های قلبی (بخصوص ناشی از آلودگی …