نوشته‌ها

سواد مالی چیست؟

سواد مالی چیست و چرا اهمیت دارد؟

برای اینکه بدانیم سواد مالی چیست و چرا اهمیت دارد، بیایید نگاهی به توما و آموت بیندازیم که از دوران مدرسه همکلاسی بودند. هردو به دانشگاه رفتند و بعد از فارغ التحصیلی، وقتی شروع به کار کردند، تقریبا حقوق یکسانی می گرفتند. توما با ایجاد یک بودج…
دختر کدخدا
, , ,

چرا دختر کدخدا خارج نشین است؟

کدخدا این اواخر خیلی مضطرب بود.مشکل او دخترش بود.کدخدا، مثل هر مادری، عاشقانه دخترش را دوست داشت. یک مورد را با هم بررسی کنیم… آب خوردن! یک روز که دختر می خواست آب بخورد، کدخدا به یاد آورد که پروژه تصفیه‌خانه ده را به یکی از دوست…