نوشته‌ها

سواد مالی چیست؟

سواد مالی چیست و چرا اهمیت دارد؟

برای اینکه بدانیم سواد مالی چیست و چرا اهمیت دارد، بیایید نگاهی به توما و آموت بیندازیم که از دوران مدرسه همکلاسی بودند. هردو به دانشگاه رفتند و بعد از فارغ التحصیلی، وقتی شروع به کار کردند، تقریبا حقوق یکسانی می گرفتند. توما با ایجاد یک بودج…
,

شاخص شادی زندگی

رامین جراحی زیبایی انجام می دهد. درآمد او ماهانه 400 میلیون تومان است. او روزی 14 ساعت کار می کند. آیا او ثروتمند است؟ گلرو مهندس ارشد یک شرکت معتبر است. درآمد او ماهانه 26 میلیون است. هر ماه 20 میلیون هم درآمد غیر فعال دارد. او روزی 8 ساع…