نوشته‌ها

دختر کدخدا
, , ,

چرا دختر کدخدا خارج نشین است؟

کدخدا این اواخر خیلی مضطرب بود.مشکل او دخترش بود.کدخدا، مثل هر مادری، عاشقانه دخترش را دوست داشت. یک مورد را با هم بررسی کنیم… آب خوردن! یک روز که دختر می خواست آب بخورد، کدخدا به یاد آورد که پروژه تصفیه‌خانه ده را به یکی از دوست…