نوشته‌ها

, ,

وضعیت جنگی در سفره ما: 60 افزایش قیمت مواد غذایی

شاخص قیمت مواد غذایی فائو، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد است. این سازمان یک شاخص بین المللی برای قیمت مواد غذایی دارد به اسم FAO Food Price Index که تغییرات قیمت مواد غذایی را نسبت به یک سال پایه، ارزیابی می‌کند. برای مثال فرض کنید ک…