نوشته‌ها

سواد مالی چیست؟

سواد مالی چیست و چرا اهمیت دارد؟

برای اینکه بدانیم سواد مالی چیست و چرا اهمیت دارد، بیایید نگاهی به توما و آموت بیندازیم که از دوران مدرسه همکلاسی بودند. هردو به دانشگاه رفتند و بعد از فارغ التحصیلی، وقتی شروع به کار کردند، تقریبا حقوق یکسانی می گرفتند. توما با ایجاد یک بودج…

مثل‌های مالی

بیایید نگاهی بیندازیم به چند مثل از ادبیات مالی پارسی: هرکه بامش بیش، برفش بیشتر. حساب حسابه، کاکا برادر. یه قرونش زیر پای فیله، باید در بیاری. چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن. همدان شهر منه، یی تومنم یی تومنه. پول، پول میاره. پنیر مفت، …