نوشته‌ها

مثل‌های مالی

بیایید نگاهی بیندازیم به چند مثل از ادبیات مالی پارسی: هرکه بامش بیش، برفش بیشتر. حساب حسابه، کاکا برادر. یه قرونش زیر پای فیله، باید در بیاری. چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن. همدان شهر منه، یی تومنم یی تومنه. پول، پول میاره. پنیر مفت، …