نوشته‌ها

سواد مالی چیست؟

سواد مالی چیست و چرا اهمیت دارد؟

برای اینکه بدانیم سواد مالی چیست و چرا اهمیت دارد، بیایید نگاهی به توما و آموت بیندازیم که از دوران مدرسه همکلاسی بودند. هردو به دانشگاه رفتند و بعد از فارغ التحصیلی، وقتی شروع به کار کردند، تقریبا حقوق یکسانی می گرفتند. توما با ایجاد یک بودج…
, ,

چرا وضع مردم دهات دیگر خوب است؟

چرا وضع مردم دهات دیگر بهتر است؟ علت نابسامانی ها چیست؟ دیدید که دختر کدخدا برای یک لیوان آب گوارا مجبور به کوچ از وطن شد.چون مجوزها و رفاقت ها و پول‌های ناسالم، یک لیوان آب خوش در ده باقی نگذاشته بود. و چند سالی گذشت... دختر کدخدا…